Mark Janssen studied at the Art Academy in Maastricht. After graduating in 1997 he established himself as a full time illustrator in Valkenburg a/d Geul, where he has an art studio.

 

Mark makes illustrations for both children's books and picture books. From his first children's book Mijn vriend de sjeik van Ulf Stark (Lemniscaat, 1997) to 2021, he illustrated up to 500 children's and picture books for Dutch, Belgian and Chinese publishers. Many of his books have already found their way abroad and have been translated into twenty-one languages.

 

In 2016 Mark started successfully a new oeuvre in his work; writing and drawing picture books. 'Nothing happened' was praised by the press. There was a follow up by 'Dino's don't exist' (2017 Met vlag en wimpel), 'One unicorn, please!', 'Island'(2018) and 'Weird' in 2019.

In 2019 'Island' won the dutch Cildrensbookstore Award 2019 and the Premio Andersen Award 2020.

In 2020 'Weird' , 'Sinterklaas-songs' and 'Always Nearby' were written and drawn by Mark and published.

2021 is the year of 'Dreamer' and winning a Purple Island Award (Nami Concours).

During the Children's Book Week, Dromer was number 1 as the best-selling book in the Netherlands in the Top 60 Bestseller list.

In 2022, 'Sometimes when I see a butterfly' was released, 'Don't mention names' (Astrid Sy) was awarded with The Most Beautiful Book Cover 2022 and 'Sneeuwwit' received a White Raven.

 

2023 is the year of Home that has been extremely well received!

Mark Janssen studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht. Na zijn afstuderen in 1997 vestigde hij zich als fulltime illustrator in Valkenburg a/d Geul, waar hij een atelier aan huis heeft.

 

Mark maakt illustraties voor zowel kinder- als prentenboeken. Vanaf zijn eerste kinderboek Mijn vriend de sjeik van Ulf Stark (Lemniscaat, 1997) tot aan 2021, werkte hij aan 500 kinder- en prentenboeken voor Nederlandse, Belgische en Chinese uitgeverijen. Heel wat van zijn boeken vonden reeds hun weg naar het buitenland en werden vertaald in eenentwintig talen.

 

In 2016 startte Mark succesvol met een nieuw oeuvre; het eigen prentenboek. 'Niets gebeurd' werd door de pers lovend onthaald. Daarna volgden 'Dino's bestaan niet' (2017 Met vlag en wimpel), 'Eén eenhoorn, alsjeblieft!', 'Eiland' (2018) en 'Raar' in 2019.

In 2019 werd 'Eiland' bekroond met de Kinderboekwinkelprijs 2019 en de Premio Andersen Award 2020.

In 2020 kwamen 'Raar', het 'Sinterklaasliedjes'-boek en  'Altijd Dichtbij' van eigen hand uit.

2021 is het jaar van 'Dromer' en van het winnen van een Purple Island Award (Nami Concours). Tijdens de Kinderboekenweek stond Dromer nummer 1 als best verkochte boek in Nederland in de Top 60 Bestsellerlijst.

In 2022 kwam 'Soms als ik een vlinder zie' uit, werd 'Noem geen namen' (Astrid Sy) bekroond met Het mooiste Boekomslag 2022 en kreeg 'Sneeuwwit' een White Raven.

2023 is het jaar van Thuis dat ontzettend goed is ontvangen!

 

 

 


Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.